شرکت مهندسی آتیکو
ارائه خدمات شنبه تا پنج شنبه از 8 تا 18

آذر ۴, ۱۳۹۸

دانستنی های صنعت فولاد

تاثير اكسيژن در فولاد و فولادسازى

ﮔﺎﺯﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺫﻭﺏ ﻭ ﻓﻮﻻﺩﺳﺎﺯﻯ ﺟﺬﺏ ﻣﺬﺍﺏ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺯﻳﺎﻧﺒﺎﺭﻯ ﺑﺮﺧﻮﺍﺹ ﻭﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻮﻻﺩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺎﺯﻫﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ

بیشتر بخوانید
دانستنی های صنعت فولاد

بررسى شكست قالب هاى مسى و خساراتی که به ماشین ریخته گری پیوسته وارد می شود

ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﻯ ﻣﺴﻰ ﺍﺟﺰﺍﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﺴﺎﺳﻰ ﺩﺭ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮﻯ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﻄﺤﻰ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﻰ

بیشتر بخوانید