شرکت مهندسی آتیکو
ارائه خدمات شنبه تا پنج شنبه از 8 تا 18

بررسى شكست قالب هاى مسى و خساراتی که به ماشین ریخته گری پیوسته وارد می شود

ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﻯ ﻣﺴﻰ ﺍﺟﺰﺍﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﺴﺎﺳﻰ ﺩﺭ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮﻯ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﻄﺤﻰ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﻰ ﮔﺬﺍﺭﺩ. ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﭘﻮﺷﺸﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳﺨﺘﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺎﺷﺪ ﻭ ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮﻯ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻰ ﮔﺬﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺷﻜﺴﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﻯ ﻣﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻳﻪ ﻛﺮﻭﻡ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻰ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﻯ ﻣﺴﻰ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ 2 ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺻﻠﻰ ﺭﻭﻯ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ: ﺷﻜﺴﺖ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺗﻨﺶ ﻫﺎﻯ ﺣﺮﺍﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﺎﺭﻯ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻰ ﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﺷﻜﺴﺖ ﻫﺎﻯ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻔﻮﺫ ﻋﻨﺼﺮ ﺭﻭﻯ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺬﺍﺏ ﻓﻮﻻﺩ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻻﻳﻪ ﻣﺴﻰ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ…

دانلود مقاله

اشتراک گذاری

کاربر گرامی اگر از محتوا موجود در این صفحه خوشتان آمده است می توانید توسط دکمه های زیر آن را با دوستان خود در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

فیسبوک
توئیتر
لینکداین
واتساپ
تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *